РЕАБІЛІТАЦІЯ


Спеціалізація діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру це фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна  та спортивна діяльність.
Центр проходить період становлення як унікального закладу зі фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів усіх нозологій, організації заходів, пов'язаних з узагальненням досвіду роботи реабілітації інвалідів і формуванню методик інтеграції інвалідів у суспільстві.
Соціальна  вага цього Центру виражається в унікальності цього закладу для реабілітації інвалідів усіх нозологій.

В Центрі відпрацьовано наступні види реабілітаційних програм та методик:

  • Фізкультурно-спортивна реабілітація для інвалідів з ураженням слуху (ураження органів слуху, центрів слуху головного мозку, ураження структур нервової системи слухового аналізатора). Засоби та методи фізкультурно-спортивної реабілітації спрямовані на відновлення узгодженої роботи вестибулярного апарату внутрішнього вуха, структур головного мозку та спинного мозку, які забезпечують виконання складно координованих рухів тіла, орієнтації в просторі, опрацювання сенсорної інформації, що є порушеними у інвалідів даної нозології. Фізкультурно-спортивна реабілітація засобами зимових видів спорту, зокрема лижних гонок, біатлону, гірськолижного спорту, забезпечує відновлення та розвиток функції  вестибулярного апарату, можливість здійснювати  координовані рухи тіла, компенсує значно уражену сенсорну систему слуху через комплексний розвиток інших сенсорних систем (зору, пропріорецептивних відчуттів, зокрема контроль м’язових та суглобових відчуттів).

  • Фізкультурно-спортивна реабілітація для інвалідів з ураженням інтелекту спрямована на відновлення порушених  функцій узгодженої роботи головного і спинного мозку, які проявляються у порушенні координації рухів тіла внаслідок порушення розуміння схеми тіла, контролю сенсорних відчуттів, здатності опрацьовувати одночасно інформацію слухових, зорових, рухових аналізаторів; порушенні поведінки, зокрема здатності дотримуватись правил та розпорядку; порушенні психоемоційного розвитку, зокрема контролю вольової сфери; порушенні когнітивного розвитку, зокрема здатності планувати діяльність, координувати роботу тіла відповідно до поставлених завдань. Засоби та методи фізкультурно-спортивної реабілітації  інвалідів з ураженням інтелекту спрямовані на розвиток розуміння власного тіла, вміння контролювати м’язовий тонус ,вміння  виконувати координовані рухи, розвиток орієнтації в просторі, побудові алгоритму логічних дій для досягнення результату. Реабілітація інвалідів з  ураженням інтелекту  засобами зимових видів спорту   комплексно та ефективно вирішує основні проблеми у адаптації інвалідів даної нозології у суспільстві.

  • Фізкультурно-спортивна реабілітація для інвалідів з ураженням зору (слабо зорі та незрячі)  спрямована на відновлення та розвиток порушеної функції орієнтації та мобільності, порушення м’язового тонусу та координації рухів, зокрема  скованість та обмеження рухів.

  • Фізкультурно-спортивна реабілітація засобами зимових видів спорту, зокрема лижних гонок, біатлону, гірськолижного спорту забезпечує  можливість здійснювати  координовані рухи тіла, компенсує значно уражену сенсорну систему зору через комплексний розвиток інших сенсорних систем (слуху, пропріорецептивних відчуттів, зокрема контроль м’язових та суглобових відчуттів),  оптимізація роботи центральної та вегетативної нервової системи, забезпечує відновлення та розвиток функції орієнтації та мобільності, зокрема для осіб тотально незрячих це життєво необхідна функція, єдина можливість відновити свою соціальну незалежність та адаптуватися у суспільство.

  • Фізкультурно-спортивна реабілітація для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату (ампутації кінцівок, дитячий церебральний параліч, різноманітні ураження опорно-рухового апарату внаслідок травм та захворювань, в тому числі  спинного мозку, а також інваліди, які пересуваються на візках).

Засоби та методи фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату спрямовані на відновлення та розвиток порушених функцій роботи м’язів кінцівок та тулубу, компенсацію роботи втрачених частин тіла, оптимізація роботи центральної та вегетативної нервової системи, попередження порушень постави, ускладнень у роботі серцево-судинної, дихальної систем, роботі внутрішніх органів внаслідок обмеження рухової діяльності. Реабілітація інвалідів з  ураженням опорно-рухового апарату  засобами зимових видів спорту  комплексно та ефективно вирішує основні завдання фізичної та соціальної реабілітації інвалідів даної нозології  оскільки лижні гонки та біатлон є циклічними видами спорту, де задіюється робота всіх м’язів тіла, розвиваються основні фізичні якості, зокрема витривалість, швидкісно-силові якості, рівновага, координація, які забезпечують виконання життєво необхідних функцій переміщення та самообслуговування, є основою для незалежного способу життя.